เป้าบุ้นจิ้นคือใคร ทำไมถึงโด่งดังจนใครๆต้องรู้จักชื่อนี้

เปาบุ้นจิ้นเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง ที่รู้จักและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อตรง เปาบุ้นจิ้นเป็นทายาทรุ่นที่ 35 ของเซนเปาซูวีรชนร่วมยุคสมัยกับไซซี เกิดใน พ.ศ. 1605 อายุ 63 ชีวิตราชการของเปาบุ้นจิ้นอยู่ในสมัยรัชการของของพระเจ้าซ่งเหญินซือครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1543-1606 เปาบุ้นจิ้นมีผู้สืบวงศ์ตระกูลมาจนถึงปัจจุบัน เปาอี้ว์กัง เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของจีน และในปัจจุบันนี้สุสานของเปาบุ้นจิ้นตั้งอยู่ที่อำเภอเหอฝอย มณฑลอานฮุย ซึ่งสถานที่นี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนึงของจีน เปาบุ้นจิ้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับนึงในสมัยนั้น จึงมีผู้นำเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้นมาเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิง และเสริมสร้างความรู้ เพิ่มทักษะกาอ่าน เพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล่วว่า เปา บุ้ น จิ้ น ทุก ตอน นั้นเป็นเรื่องที่สนุก และให้แง่คิดจากการอ่านในเวลาเดียวกัน

3 - เป้าบุ้นจิ้นคือใคร ทำไมถึงโด่งดังจนใครๆต้องรู้จักชื่อนี้

บุคลิกที่สามารถเห็นได้เด่นชัดของเปาบุ้นจิ้น 

ถ้าหากจะถามถึงบุคลิกที่เด่นชุดของเปาบุ้นจิ้น คงพูดถึงคนชื่อเปาบุ้นจิ้นที่มีบุคลิกที่เด่นชัดอยู่ 2 ประการ นั่นคือเป็นผู้ที่มีความกตัญญู และ เป็นบุคคลที่มีความสุจริต

เปาบุ้นจิ้นมีความกตัญญูและมีความนึกถึงพระคุณของบิดามารดาเป็นเลิศ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางด้านการศึกษาของเปาบุ้นจิ้นที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่นั่นคงหนีไม่พ้นเรื่องการศึกษา เปาบุ้นจิ้น เป็นคนเก่งเขาสามารถสอบจิ้นสื้อซึ่งฝรั่งเทียบเป็นระดับปริญญาตรีได้เมื่ออายุ 29 ปี หลังจากศึกษาเล่าเรียนจนจบและได้รับราชการอยู่หนึ่งปีเต็ม เปาบุ้นจิ้นก็ได้ลาออกจากราชการเพื่อกลับไปดูแลบิดา มารดา ที่แก่ชรา เมื่อท่านทั้งสองได้ล่วงลับไป เปาบุ้นจิ้นก็ได้เข้ารับราชการใหม่เมื่ออายุ 39 ปี ด้วยความสามารถและเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่เปาบุ้นจิ้นจึงได้รับคัดเลือกจากทางราชการจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเปากง หรือเทียบกับคำไทยในสมัยโบราณที่เรียกว่าเจ้าพระยานั่นเอง

ภาพยนตร์เรื่องเปาบุ้นจิ้นมีความสอดคล้องเกี่ยวกับทางศาสนาของไทยอย่างไร 

ความยุติธรรมของเปาบุ้นจิ้น ตามมุมมองของคำสอนของพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกันในเรื่องของกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ ซึ่งในเรื่องของ เปา บุ้ น จิ้ น ทุก ตอน นั้น นั้นได้นิยาม 5 โดยเฉพาะหลักกรรมนิยาม คือเรื่องของกฎแห่งกรรม รวมถึงในเรื่องคุณธรรมที่ทำให้เกิดความยุติธรรมในเปาบุ้นจิ้นคือ การปราศจากอคติ 4 คือ การปราศจากความลำเอียง ด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะรัก ไม่ชอบ หลง และกลัว

ความยุติธรรมของเปาบุ้นจิ้น แสดงออกถึงความซื่อสัตว์สุจริตและเป็นกลางมาโดยตลอด ซึ่งริเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงหลายประการในระบบราชการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ทำให้ประชาชนยกย่องกันอย่างมากจนกลับกลายเป็นตำนาน จารึกชื่อนี้ลงประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เปาเจิ่งหรือปาบุ้นจิ้น ยังได้รับฉายา เปาชิงเทียน ที่แปลว่าเปาผู้ที่ทำให้ฟ้ากระจ่าง เพราะหมายถึงช่วยเหลือคนธรรมดาสามัญหลากหลายคนให้รอดพ้นจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง อำนาจและอิทธิพลต่างๆจึงทำให้ถูกเล่าขานกันมา จึงเป็นเหตุทำให้ชาวจีนได้ทำเป็นหนังสือเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ที่น่ายกย่อง

ความยุติธรรมของเปาบุ้นจิ้นในมุมมองของเชิงพุทธในประเทศไทยเรา 

ความยุติธรรมของเปาบุ้นจิ้น ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจารึกในประวัติศาสตร์จีนมาอย่างยาวนาน เพราะคนจีนได้ยึดหลัดความเที่ยงตรงของเปาบุ้นจิ้นในการดำรงชีวิต

maxresdefault 300x169 - เป้าบุ้นจิ้นคือใคร ทำไมถึงโด่งดังจนใครๆต้องรู้จักชื่อนี้โดยที่ชีวิตทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีชนกรรมนำมาด้วยกันทั้งสิ้น การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยอุปัตถัมภกกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยง

ความยุติธรรมของเปาบุ้นจิ้นทำให้ผู้ที่ชมภาพยนตร์ได้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างหลายแนวคิด หลายวัฒนธรรม หลายคำสอน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของกรรม บุคคลใดก็ตามที่ได้กระทำไม่ดีก็ย่อมจะหนีกรรมไม่พ้น กรรมจะติดตามเราเหมือนเหงา การนำบุคคลที่กระทำความผิดมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้น แสดงถึงความเที่ยงธรรมโดยแท้ในสังคม เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือในฐานอะไร ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ยิ่มต้องรับโทษหากกระทำความผิด ไม่มีใครหนีได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูเปาบุ้นจิ้น 

ความยุติธรรมในคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่ได้เปรียบเทียบกับหลักกรรมนิยาม เป็นกฎแห่งให้ผลของกรรม ถือว่าเป็นความยุติธรรมอย่างสูงสุด แต่การจะเข้าใจเรื่องหลักของกรรมนิยามได้อย่างชัดเจนนั้น การศึกษาหลักธรรมในยุคปัจจุบันย่อมมีความทันสมัย และมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยสื่อทันสมัยเหล่านี้เพื่อชี้นำความรู้ให้ผู้ดู หรืออ่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยภาพยนตร์จากเรื่องเปาบุ้นจิ้นมาอธิบายเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และรวมถึงสาระธรรมต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ชมในทุกวัย สำหรับวัยเด็กแล้วก็มีประโยชน์แต่อาจจะมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำ หรืออธิบายเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้น

Copyright © 2021 Supported by