จุดเริ่มต้นของการพนันแข่งม้า มีความเป็นมาอย่างไร

การแข่งม้ามีจุดเริ่มต้นมาจากสถาบันชั้นสูง โดยมีการจัดตั้งราชกรีฑาสโมสร การจัดตั้งการแข่งม้าในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามช่วง คือช่วงแรกอยู่ช่วงของรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งม้านางเลี้ยงเพื่อให้คนไทยได้แข่งม้า ในส่วนของช่วงที่สองเป็นช่วงของการเมืองประชาธิปไตยขยายตัวทำให้สนามการแข่งม้ามีตามหัวเมืองต่างๆที่สำคัญในแต่ละภูมิภาค ส่วนในช่วงที่สามนั้นเกิดการปรับตัวในวงการของธุรกิจม้าแข่ง ด้วยในด้านของความอยู่รอดนั้นสนามม้าแข่งและผู้จัดตั้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนมือผู้บริหารโดยถ่ายโอนให้เป็นของภาคเอกชนในการจัดการดูแลโดยกลุ่มนายทหาร

196f853c933da9eb03c03f28ffac885c 300x196 - จุดเริ่มต้นของการพนันแข่งม้า มีความเป็นมาอย่างไร

โครงสร้างในการเป็นเจ้าของสนามม้าในประเทศไทยล้วนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจระหว่างการเมือง และธุรกิจ โดยมีสนามม้าเป็นศูนย์กลางหรือเรียกได้ว่าเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน โครงสร้างในธุรกิจแข่งม้านี้ถือกิจกรรมของกลุ่มคน เฉพาะกลุ่ม เฉพาะพวกที่ดำเนินการจัดการแข่งขันและได้สืบทอดกิจการนี้ดำรงไว้ให้อยู่ภายในกลุ่ม มีเป้าหมายหลักในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการคุ้มครองในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ต่างมีผลประโยชน์ในการตอบแทนในระบบของพวกพ้อง หรือกลุ่มเฉพาะคน

แข่งม้า หนึ่งในเกมพนันที่เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยมากที่สุด

การแข่งม้านี้ถือเป็นเกมพนันชนิดหนึ่งที่มีทั้งผู้ที่ชื่นชอบดูการแข่งขันม้า และผู้พนันม้า การเอาม้าแข่ง มาลงในสนามในรูปแบบของการแข่งขันนี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีในต่างประเทศอีกด้วย เพียงแค่จุดเริ่มต้นของการแข่งม้ามีเริ่มต้นในประเทศไทย จึงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศไทยของเรา การแข่งม้าเปรียบเสมือนกีฬามาตั้งแต่อดีตการสืบสานม้าแข่งนี้ จึงเหมือนการอนุรักษ์จารีตประเพณีไทยอย่างหนึ่ง แต่ภายหลังมีการเริ่มต้นพนันจากคนกลุ่มหนึ่ง การแข่งม้าจึงเป็นที่รู้จักขยายใหญ่ขึ้นไปทั่วทุกมุมโลกเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

การประมาณการมูลค่ารายได้จากสนามแข่งม้า 

unnamed 300x200 - จุดเริ่มต้นของการพนันแข่งม้า มีความเป็นมาอย่างไร

ขอชี้แจงก่อนว่ามูลค่ารายได้ที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขที่มีการประมาณค่ารายได้จากสนามม้าจริง อ้างอิงได้จากงานวิจัย ของศูนย์การศึกษาปัญหาการพนัน จากการประมาณค่ารายได้นี้ จะแบ่งเป็นปลีกย่อยอยู่ 2 จำนวน นั่นคือ

ในยอดที่แจ้งเป็นการประมาณการจากสนามแข่งม้าเท่านั้น สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามการแข่งขันได้ในข้อมูลของสนามต่างๆ ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสนามนั้นๆ

มีคำตอบมาให้สำหรับข้อสงสัยที่ว่า แข่งม้า เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายหรือไม่

คงเป็นที่สงสัยว่าทำไมในปัจจุบันนี้การพนันถึงมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ซึ่งทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าการพนันถูกกฎหมายแล้วหรอ ไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาล หรือรวมถึงการแข่งม้า ซึ่งทั้งสองนี้ล้วนแต่เป็นการพนันด้วยกันทั้งคู่ วันนี้ทางเรามีคำตอบมาให้สำหรับผู้สนใจ สำหรับการพนันแข่งม้านั้น ถือเป็นการพนันมีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แต่ในปัจจุบันนี้ในประเทศยังมีข้อเสนอถึงรัฐบาลเพื่อให้การพนันแข่งม้านี้ ได้อยู่ภายใต้กฎหมาย โดยมีการควบคุมจากรัฐบาล ดังนั้นแล้วข้อสรุปยังไม่มีการประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในปัจจุบันคนไทยบางส่วนก็ยังมีความคิดที่ว่าการแข่งม้าถือเป็นประเพณีที่เป็นการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Copyright © 2021 Supported by