ข้อมูลเบื้ยงต้นในการเลี้ยงปลาทะเลในตู้ปลา

มีหลายคนที่มีความคิดที่อยากจะเลี้ยงปลาทะเลที่บ้าน แต่ยังกล้าๆกลัวๆอยู่ เพราะปลาทะเลเป็นปลาน้ำเค็ม อาจจะเลี้ยงยากกว่าปลาตู้ธรรมดา การเลี้ยงปลาทะเลในตู้นั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ และต้องมีความเอาใจใส่อยู่เสมอๆ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเพราะปลาน้ำจืด และปลาน้ำเค็มนั้นมีวิธีเลี้ยงในตู้ที่แตกต่างกัน ปลาตู้ทะเล จะเพิ่มความยากในการเลี้ยงตามชนิด และประเภทของปลา และปะการัง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆ

อุปกรณ์ต่างๆในการใช้ตู้ปลาทะเล

อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาตู้ทะเล

  1. ปั๊มน้ำ สำหรับเพิ่มกระแสน้ำภายในตู้เลี้ยงปลาเพื่อเป็นการหมุนเวียนน้ำและเพื่อเพิ่มออกซิเจนภายในน้ำ ซึ่งปั๊มน้ำนั้นมีความแรงอยู่หลายระดับด้วยกัน อาจจะต้องติดปั๊มน้ำมากกว่า 1 ตัว โดยเฉพาะในตำแหน่งที่มีน้ำน้อย ( 800 – 2500 ลิตร/ชั่วโมง ) กระแสน้ำนั้นมีความจำเป็นต่อปะการัง บางชนิดนั้นต้องการกระแสน้ำแรงเป็นพิเศษอีกด้วย
  2. ปั๊มลมใช้ถ่าน, หัวทราย เพื่อป้องกันเวลาที่เกิดไฟดับ จะยังสามารถใช้เพิ่มออกซิเจนในน้ำแทนปั๊มหลักที่ใช้ในตู้ปลา
  3. น้ำยาสำหรับวัดค่า nitrite ( NO2 ) เป็นของเสียที่เกิดจากไนโตรเจนในกระบวนการกำจัดของเสีย ซึ่งแน่นอนว่าพิษร้ายแรงถึงชีวิตถ้ามีปริมาณมากเกินไป ดังนั้นเราจึงงควรมีอุปกรณ์ที่สามารถวัดปริมาณได้
  4. โปรตีนสกิมเมอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นใน ตู้ปลา โดยใช้ระบบฟองอากาศ และสามารถกำจัดเมือกที่เกิดขึ้นจากปะการัง และช่วยเพิ่มคุณภาพที่ดีให้ตู้ปลาอีกด้วย เราสามารถติดตั้งไว้ในกรองล่างได้

วิธีการติดตั้งตู้ปลาทะเล

ขั้นตอนที่ 1 เลือกมุมที่โปร่ง ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นพื้นที่ที่แบนราบ เมื่อได้ที่ที่ต้องการแล้วก็ทำการจัดวางขาไม้ ตู้โชว์และกรองล่าง นำน้ำประปา ใส่ให้เต็มทั้งตู้หลักและตู้กรอง เพื่อเช็คร่องรอยการรั่วซึมของซีรีโคนที่ติดตู้ไว้

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อวางขาไม้แล้วชุดตู้เป็นที่เรียบรอยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ เดินระบบน้ำขึ้นและน้ำลง ส่วนใหญ่แล้วตู้หลักจะเจาะรูน้ำลงอยู่ที่ 1-1นิ้วครึ่ง และน้ำขึ้นอยู่ที่ 4-6 หุน เริ่มจากน้ำขึ้นกันก่อน

 ขั้นตอนที่ 3 จัดการน้ำสกิมเมอร์วางไว้ที่ช่องใดช่องหนึ่งในตู้กรองล่าง แล้วแต่ความเหมาะสมและขนาดของสกิมเมอร์และช่องกรองล่าง

  ขั้นตอนที่ 4 นำหินเป็นหรือหินตายที่เตรียมไว้ วางซ้อนทับกัน ระวังอย่าให้หินร่วงเดี๋ยวจะทำให้พื้นตู้แตกได้ หากต้องการความแข็งแรงการว่างซ้อนทับกันของหิน ให้ทำการทาอีพ็อกซี่

  ขั้นตอนที่ 5 นำเกลือวิทยาศาสตร์ มาผสมในน้ำ น้ำที่ควรใช้กับระบบตู้ทะเลควรเป็นน้ำกรอง RO หรือ RO/DI หากใครหายากอยู่ต่างจัวหวัดแนะนำให้ใช้น้ำถังขุน (ถังละ 20 ลิตร)แทนได้ครับแต่จะไม่ดีเท่ากับน้ำกรอง ROห้ามใช้น้ำประปา หรือน้ำบาดาล และเปิดปั๊มอ๊อกซิเจน ใส่หัวทราย หรือใส่ปั๊มน้ำ เสียบปลั๊กให้ทำงาน ทิ้งไว้จนเกลือละลาย แล้วทำการวัดความเค็ม ความเค็มที่ใช้เลี้ยงปลาและปะการังได้ดีคือ ปลาล้วน 25-29 Ptt หากต้องการเลี้ยงปะการังด้วย ควรอยู่ที่ 30-35 Ptt ส่วนใครที่ใช้น้ำทะเลที่มีคุณภาพ

    ขั้นตอนที่ 6 นำเกลือที่ผสมกับน้ำ เทใส่ตู้หลักให้เต็มตู้ ส่วนกรองล่างให้ใส่น้ำให้ท่วมปั๊มน้ำขึ้น ก่อนนำน้ำลงในตู้หลักเราอาจจะมาจัดหินติดอีพ๊อกซี่ให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ สามารถผสมเกลือในตู้ปลาได้เลยแล้วแต่สะดวก

    ขั้นตอนที่ 7 นำหินเป็นหรือหินตาย ทำการจัดเรียงให้เป็นรูปทรง รู โพรง ถ้ำ ตามจินตนาการหรือตามที่ต้องการ

    ขั้นตอนที่ 8 เดินระบบและเก็บสายปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย ทำการเสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กพ่วงหรือแผงไฟที่เตรียมไว้ แล้วเปิดการใช้งานเพื่อดูถึง การรั่วซึมของท่อที่เราต่อไว้ และการรั่วซึงของกระแสไฟ

fish food optimum 14 - ข้อมูลเบื้ยงต้นในการเลี้ยงปลาทะเลในตู้ปลา

การเจือจางน้ำทะเล

การนำน้ำนาเกลือมาใช้  จะต้องมีการคำนวนการเจือจางน้ำนาเกลือ  ซึ่งปกติจะใช้สูตรในการคำนวน คือ

 

N1V1         =         N2V2

 

เมื่อ     N1    คือ ค่าความเค็มของน้ำนาเกลือ

V1     คือ ปริมาตรของน้ำนาเกลือที่จะต้องใช้

N2    คือ ค่าความเค็มของน้ำทะเลที่ต้องการเตรียม

V2     คือ ปริมาตรของน้ำทะเลที่ต้องการเตรียม

Copyright © 2021 Supported by