ทำไมถึงควรฉีดวัคซีนโควิด-19 มีข้อปฏิบัติก่อนฉีด และหลังฉีดอย่างไร

ทำไมถึงควรฉีดวัคซีนโควิด-19?

ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก จึงได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีเป้าหมายหลักเลย คือ ลดอาการเจ็บป่วย การเข้ารักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต และการแพร่เชื้อ ตลอดจนฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มในอนาคต เพราะเมื่อไม่ป่วยหรือป่วยแต่ไม่มีอาการ การฉีดวัคซีนโควิด-19 จะช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ ทำให้การแพร่เชื้อลดน้องลง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าไปในร่างกายจะไปกระตุ้นระบบการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายรู้จักเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อเชื้อเข้าไปในร่างกายเม็ดเลือดขาวก็จะส่งภูมิคุ้มกัน ไปจัดการกับเชื้อได้ก่อนที่เราจะป่วยหนัก การฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายพร้อมสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะสู้ได้แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคน และต้องใช้เวลาหลังการฉีดวัคซีนระยะหนึ่ง ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ และถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วแต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ควบคู่กันไปด้วย

วัคซีนโควิด-19 ก็มีอยู่หลายประเภท หลายยี่ห้อ ในประเทศไทยเราก็ได้มีการรับวัคซีนโควิด-19 เข้ามาแล้วจำนวนหนึ่ง และกำลังทยอยสั่งซื้อเข้ามาใช้ในประเทศเรื่อยๆ นอกจากนี้ก็ยังมีวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยเองด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ในราคาที่ประหยัดลง

vaccine covid 19 1 300x180 - ทำไมถึงควรฉีดวัคซีนโควิด-19 มีข้อปฏิบัติก่อนฉีด และหลังฉีดอย่างไร

วัคซีนโควิด-19 มีกี่ชนิด ?

วัคซีนโควิด-19 มีอยู่ 4 ชนิดหลักๆ ได้แก่

วัคซีนชนิด mRNA: BioNTech/Pfizer และ Moderna

- mRNA vaccines หรือวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เคยใช้กับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอีโบล่า วัคซีนชนิดนี้จะใช้สารพันธุกรรมของโควิด-19 หรือเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เข้าไปกำกับการสร้างโปรตีนส่วนหนาม (spike protein) และทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 ออกมา

วัคซีนชนิด Viral vector: Johnson & Johnson, Sputnik V และ Oxford – AstraZeneca

- Viral vector vaccines หรือวัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ พัฒนาโดยการนำไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว หรือไม่สามารถแบ่งตัวได้อีก มาตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นพาหะ แล้วฝากสารพันธุกรรมของโควิด-19 เข้าไป ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา ซึ่งเทคนิคนี้เป็นวิธีที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี เนื่องจากเลียนแบบการติดเชื้อที่ใกล้เคียงธรรมชาติ

วัคซีนชนิด Protein-based: Novavax

- Protein-based vaccines หรือวัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ ไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2)  โดยการนำเอาโปรตีนบางส่วนของโควิด-19 เช่น โปรตีนส่วนหนาม มาผสมกับสารกระตุ้นภูมิ ก่อนฉีดเข้าร่างกาย แล้วนำมาผสมกับสารกระตุ้นภูมิ เมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ใช้กันมานานแล้ว เพราะเป็นเทคนิคที่ใช้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนตับอักเสบชนิดบี

วัคซีนชนิด Inactivated (เชื้อตาย): Sinopharm และ Sinovac

- Inactivated vaccines หรือวัคซีนชนิดเชื้อตาย เป็นการผลิตขึ้นจากการนำเชื้อโควิด-19 มาทำให้ตายด้วยสารเคมีหรือความร้อน ก่อนฉีดเข้าร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส เทคนิคนี้ผลิตได้ค่อนข้างช้า และต้นทุนสูง เนื่องจากต้องผลิตในห้องปฏิบัติการนิรภัยระดับ 3

ข้อควรปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิด  ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ฉีดวัคซีน COVID-19 ห่างจากการฉีดวัคซีนอื่น 4 สัปดาห์ กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์

asset 10 1 300x164 - ทำไมถึงควรฉีดวัคซีนโควิด-19 มีข้อปฏิบัติก่อนฉีด และหลังฉีดอย่างไร

หลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วพักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ หรือปวด บวม แดง คันหรือซ้ำบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรือมีอาการชาเฉพาะที่ (ห้ามรับประทานยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด) เมื่อพักรอดูอาการครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิตอีกครั้งก่อนกลับ และเมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่านเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

และหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เพื่อลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นเพียงแค่ปฎิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีนเท่านั้น แม้ว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันต่อไปอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่เชื้อ

วัคซีนป้องกัน COVID-19 ก็เหมือนกับวัคซีนอื่นๆ ที่ไม่ได้ให้ผลในการป้องกัน 100% ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัคซีนและการตอบสนองของแต่ละบุคคล โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 60-90% แล้วแต่ประเภทของวัคซีน แต่คุณสมบัติสำคัญของวัคซีน COVID-19 ทุกตัวสามารถลดความรุนแรงของการป่วยหลังการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% ซึ่งจะทำให้การต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการสูญเสียชีวิตลดลงได้อย่างมาก

Copyright © 2021 Supported by